วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวนิดจารี แสงดี
ชื่อเล่น หมิว 
คบ.2  เอกการประถมศึกษา หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 554188021
ภูมิลำเนา  จังหวัดสกลนคร

ชื่อ นางสาวศิวพร จันทร
ชื่อเล่น มิน
คบ.2  เอกการประถมศึกษา หมู่ 1  
 รหัสนักศึกษา 554188040
ภูมิลำเนา  จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น